Konkurs na bajkę – szczegóły

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu
we współpracy z Firmą KLER  Pana Piotra Klera ,
Dobroteką Meblarstwo Dobrodzieńskie
oraz  Starszym Cechu Rzemiosł w Dobrodzieniu
ogłaszaja
konkurs na bajkę.
Konkurs kierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać bajkę promujacą dobrodzieńskie stolarstwo. Bajka może być przeznaczona zarówno dla czytelników dorosłych jak i dzieci, napisana czcionką 14  – tekst nie powinien przekroczyć 4 stron formatu A4.
Bajka może być zgłoszona do konkursu wyłącznie przez jej autora.
Uczestnik może zgłosić tylko jedną bajkę.
Każda bajka powinna być podpisana (imię i nazwisko Autora, wiek, adres korespondencyjny i telefon kontaktowy). Dane tylko do użytku Organizatora konkursu.
Termin nadsyłania prac upływa 01 marca 2015r.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 19 marca 2015.

Jury konkursu po dokonaniu oceny nadesłanych prac przyzna nagrodę główną:
- publikację zwycięskiej bajki oraz ufundowanego przez firmę KLER miękkiego tapicerowanego skórą siedziska ( wartość nagrody 1.500,-),
- przyznane zostaną również trzy wyróżnienia  w postaci trzech miękkich tapicerowanych poduch do siedzenia – ufundowanych również przez firmę KLER  .
Do zwycięskiej bajki zostaną wykonane kolorowe ilustracje  poprzez ogłoszenie nowego konkursu , którego rozstrzygnięcie nastąpi w  lipcu 2015r.
Zgłoszenie swojego udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją zasad regulaminowych. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z regulaminem konkursu.  Uczestnik poprzez nadesłanie zgłoszenia do konkursu wyraża tym samym zgodę na publikację bajki na stronach internetowych Organizatora, a w przyszłości w formie książkowej i oświadcza, że udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z bajki na następujących polach eksploatacji: wprowadzanie do pamięci komputera, sporządzanie cyfrowego zapisu utworu i jego wydruku komputerowego, zwielokrotnienie poprzez nagranie na nośniku elektronicznym, publikację i rozpowszechnianie poprzez publikację książkową, sieć internet oraz wykorzystanie utworu w celu promocji i reklamy Organizatora, publiczne wykonanie lub publiczne odtworzenie.

Comments are closed.