Koło Wędkarskie HABAS

Klub wędkarski „Habas” przy DOKiS Dobrodzień został powołany 19 stycznia 1999 roku przez wędkarzy koła PZW Dobrodzień. Gospodarujemy na czterech zbiornikach wodnych glinianki Habas. Zbiorniki rok rocznie są zarybiane następującymi gatunkami ryb:

Karp, Amur, Sandacz, Lin, Szczupak, Pstrąg.

Oprócz w/w gatunków występuje karaś, jaź, płoć, okoń.

W skład Zarządu Klubu wchodzą:

* Prezes Klubu – kolega Jerzy Lempa,
* Sekretarz – Krystian Stanosek,
* Gospodarz Łowiska- Waldemar Mrugała,
* Skarbnik Klubu – Krzysztof Jeziorski,
* Komendant Straży Rybackiej – Franciszek Zygmund.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

* Józef Włodarz,
* Edward Jesiołowski,
* Alfred Kaczmarek.
* Członkowie Straży Rybackiej:
* Stanisław Saliński,
* Józef Mucha,
* Daniel Miozga,
* Dariusz Hejzner.

Liczba członków Klubu jest ograniczona i wynosi ok. 60 osób.

Regulamin wędkowania na zbiorniku „Habas”

  • Obowiązkiem każdego wędkującego jest posiadanie przy sobie zezwolenia na wędkowanie z potwierdzeniem uiszczenia należnej opłaty za dany rok kalendarzowy.
  • Wędkujący zobowiązany jest mieć przy sobie przyrząd do wyjmowania haczyków, miarę do mierzenia złowionych ryb oraz siatkę z obręczami do przechowywania ryb.
  • Wędkarz zobowiązany jest do posprzątania swojego stanowiska prze i po wędkowaniu.
  • Złowione ryby niewymiarowe lub będące w okresie ochronnym muszą być wpuszczone do wody z zachowaniem ostrożności.
  • Budowa wiat, schronów itp. powinna być uzgodniona z gospodarzem łowiska.
  • Zabrania się łamania gałęzi i drzew.

Ustala się dzienny limit połowu:

* Karp – szt. 1,
* Amur – szt. 1,
* Lin szt. 4,
* Szczupak szt. 1,
* Leszcz szt. 2,
* Pstrąg szt. 2,
* Sandacz szt. 1,
* Węgorz szt. 1.

Łączny dzienny limit połowu w.w. ryb ustala się na 4 szt.

* Płoć szt. 5,
* Jaź szt. 5,
* Okoń szt. 5,
* Karaś szt. 5.

Łączny dzienny limit połowu w.w. ryb ustala się na 5 szt.

Ustala się wymiar ochronny ryb:

* Płoć – 15cm,
* Leszcz – 30cm,
* Lin – 30cm,
* Karp – 35cm,
* Szczupak – 50cm
* Węgorz – 50cm,
* Amur – 50cm,
* Sandacz – 50cm.
* Jaź – 25cm,
* Okoń – 15cm,
* Karaś – brak wymiaru ochronnego.

Comments are closed.