Chór Kantata

Chór Kantata – dyrygent Władysław Regner
zajęcia poniedziałki godz. 18.3o

_________________________________________________________________

Dyrygent Chóru Kantata działającego przy DOKiS Władysław Regner otrzymał statuetkę „Niezwykła osobowość” ponieważ jego postać została opisana w konkursie „Moja wieś – Moje miejsce” organizowanym przez LGD „Kraina Dinozaurów” w kategorii „Osoba która w szczególny sposób przyczyniła się, bądź przyczynia do rozwoju lub promocji obszaru Kraina Dinozaurów”. W skład LGD wchodzi 7 gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Zawadzkie oraz Zębowice. W naszej gminie w ciągu 6 edycji konkursu opisane zostały następujące osoby: Lidia Kontny, Stanisław Górski, Rajmund Lichota, Henryk Maruszczyk, Janusz Orlikowski, Agnieszka Hurnik, Bożena Gaś, Paweł Mrozek, Dorota Maleska, Aneta Dzikowicz, Janusz Szafarczyk, Firma Kler oraz Piotr Lempa. Autorami wszystkich prac są dobrodzieńscy gimnazjaliści, a co najważniejsze wszystkie prace są opublikowane i dostępne w bibliotekach. Oprócz tej kategorii młodzi ludzie pisali jeszcze o swoich ciekawych miejscach oraz legendach. Tegoroczna gala rozdania nagród odbyła się w Zawadzkiem.

_________________________________________________________________

Chór Kantata rozpoczął swoją działalność w grudniu 2007 roku. Przeważającą część zespołu stanowią czynni i emerytowani nauczyciele dobrodzieńskich szkół a pozostali to miłośnicy muzyki pracujący w innych zawodach. Repertuar chóru jest zróżnicowany. Od powstałej ponad 750 lat temu pieśni ,,Gaude Mater Polonia ‘’i,, Bogurodzica’’ aż po muzykę współczesną przez utwory St. Moniuszki, F. Schuberta, J. Verdiego, S. Maklakiewicza, Z. Koniecznego, P. Rubika.

 

Śpiewamy również pieśni w języku ukraińskim i niemieckim.
Stałymi punktami naszego kalendarium koncertowego są:
- koncerty koled w kościołach w Dobrodzieniu i okolicy,
- koncerty z okazji Swieta Niepodległości 11 listopada,
- udział w festiwalach zespołów mniejszości narodowych i etnicznych „Źródło”,
- udział w koncertach W. O.Ś.P.
- w maju 2010r. w mieście partnerskim w Czortkowie na Ukrainie śpiewaliśmy w kościele polskim oraz w czasie festiwalu „Przyjaźń bez granic”.
W swoich planach koncertowych mamy też na uwadze ludzi specjalnej troski:
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „MAGNOLIA” (Opole październik 2010r.),
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Dobrodzieniu (grudzień 2011r.),
- Zakład Karny w Lublińcu (styczeń 2012r.).

Comments are closed.