Klub Morsa „Sopel”

-     oficjalna strona

KLUB MORS├ôW „SOPEL” DOBRODZIE┼â

____________________________________________________________

Inauguracja morsowania Klubu
„SOPEL” w sezonie 2014/2015

____________________________________________________________

 

 

* G A L E R I A *

 

 

_____________________________________________________________________)

Regulamin Klubu Morsa „Sopel”

Niniejszy Regulamin okre┼Ťla uprawnienia i obowi─ůzki os├│b przyst─Öpuj─ůcych do Klubu Morsa „Sopel” oraz reguluje zasady dzia┼éania Klubu.

Ka┼╝da z os├│b nale┼╝─ůca do Klubu Morsa „SOPEL” ponosi ca┼ékowit─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za w┼éasny stan zdrowia i na w┼éasn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç korzysta z zimnych k─ůpieli.

┬ž 1

Przez okre┼Ťlenia i skr├│ty u┼╝yte w niniejszym Regulaminie nale┼╝y rozumie─ç:

WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Klub Morsa „SOPEL” – Klub dzia┼éaj─ůcy przy p┼éywalni „DELFIN” w Dobrodzieniu

Rada Klubu Morsa „SOPEL” – osoby wybrane w toku jawnego g┼éosowania, spo┼Ťr├│d cz┼éonk├│w Klubu ,kt├│rych sta┼╝ w Klubie jest d┼éu┼╝szy ni┼╝ rok. Lista os├│b wchodz─ůcych w sk┼éad Klubu Morsa „SOPEL” stanowi odr─Öbny dokument.

Prezes Rady Klubu – osoba wybrana w toku jawnego g┼éosowania, spo┼Ťr├│d cz┼éonk├│w Klubu Morsa ” SOPEL”.

Prezes Klubu Morsa – osoba wybrana przez cz┼éonk├│w Dru┼╝yny Mors├│w, kt├│rej powierza si─Ö obowi─ůzki skarbnika oraz obowi─ůzki organizacyjne Klubu Morsa „SOPEL”.

Stanica – miejsce zbi├│rki os├│b zrzeszonych w Klubie „Morsa SOPEL”; miejsce spotka┼ä uczestnik├│w zimnych k─ůpieli – p┼éywalnia „DELFIN”

Deklaracja – o┼Ťwiadczenie woli osoby przyst─Öpuj─ůcej do Klubu Morsa ” SOPEL” o dobrowolno┼Ťci korzystania z zimnych k─ůpieli.

Osoby niepe┼énoletnie – osoby, kt├│rych wiek okre┼Ťla si─Ö poni┼╝ej 18 roku ┼╝ycia.

Sezon – czas okre┼Ťlony kalendarzowo do korzystania z zimnych k─ůpieli.

Zesp├│┼é – okre┼Ťlona ilo┼Ť─ç os├│b korzystaj─ůca z zimnych k─ůpieli.

┬ž 2

Postanowienia og├│lne.

1.Do Klubu „Morsy D─Öbowa” nale┼╝e─ç mo┼╝e ka┼╝da osoba w wieku od lat 5 do 101 lat

2.Sezon korzystania z zimnych k─ůpieli okre┼Ťlony jest datami kalendarzowymi.

3.Czas trwania sezonu: od 13 pa┼║dziernika danego roku kalendarzowego do 1 maja nast─Öpnego roku kalendarzowego.

4.Potwierdzeniem przynale┼╝no┼Ťci do Klubu jest z┼éo┼╝enie Deklaracji.

5.Deklaracj─Ö sk┼éada si─Ö w momencie rozpocz─Öcia sezonu(korzystania z zimnych k─ůpieli).

6.Deklaracja obowi─ůzuje w sezonie na jaki zosta┼éa z┼éo┼╝ona.

7.Osob─ů odpowiedzialn─ů za gromadzenie oraz archiwizowanie Deklaracji cz┼éonkowskich Klubu Morsa „SOPEL” jest Prezes lub V-ceprezes Klubu Morsa „SOPEL”.

8.Osoby niepe┼énoletnie wyra┼╝aj─ůce ch─Ö─ç przynale┼╝no┼Ťci do Klubu dostarczaj─ů Deklaracj─Ö podpisan─ů przez rodzic├│w lub prawnych opiekun├│w.

9.Rodzice lub prawni opiekunowie sprawuj─ů osobist─ů opiek─Ö podczas zimnych k─ůpieli os├│b niepe┼énoletnich.

10. Celem Klubu Morsa „SOPEL” jest:

-propagowanie zdrowego trybu ┼╝ycia poprzez aktywny ruch;

-spotkania grup morsow z mlodzie┼╝─ů szkoln─ů;

-spotkania i pokazy k─ůpieli w zimnej wodzie mieszka┼äcom miejscowo┼Ťci, z ktorych wywodz─ů si─Ö cz┼éonkowie Klubu;

-udział w zlotach Morsow

- udział w imprezach organizowanych przez inne kluby

- organizowanie imprez z zaprzyja┼║nionymi klubami Morsow

- wsp├│┼épraca z dyrekcj─ů DOKIS jako instytucj─ů prowadz─ůc─ů;

- współpraca z Urzędem Miasta w Dobrodzieniu, jako gospodarzem.

┬ž 3

Zasady korzystania z k─ůpieli przez osoby zrzeszone w Klubie Morsa „SOPEL”.

1.Sk┼éad zespo┼éu okre┼Ťlony zosta┼é w odr─Öbnym dokumencie .

2.Za sporz─ůdzenie wy┼╝ej wymienionego dokumentu odpowiada Prezes lub V-ceprezes Klubu Morsa „SOPEL”lub osoba przez niego wyznaczona.

3.Godziny korzystania z zimnych k─ůpieli okre┼Ťlone zosta┼éy jako:
┼Ťroda – godzina 18:00
sobota – godzina 18:00
niedziela – godzina 11:00

4.Ka┼╝de 15 minut przez wej┼Ťciem Zespo┼éu do zimnej wody przeznaczone jest na rozgrzewk─Ö.

5.Rozgrzewk─Ö wykonuje si─Ö w stroju sportowym .

6.Zesp├│┼é wyznacza osob─Ö prowadz─ůc─ů rozgrzewk─Ö.

7.Po zako┼äczeniu rozgrzewki i na wyra┼║ny znak osoby prowadz─ůcej rozgrzewk─Ö mo┼╝na zacz─ů─ç korzysta─ç z k─ůpieli.

8.Zalecany czas trwania zimnej k─ůpieli:

- od 20 sekund do 2 minut; dotyczy os├│b nowych w Klubie,

- do 10 minut; dotyczy os├│b ze sta┼╝em 1 i 2 lata przynale┼╝no┼Ťci do Klubu pod warunkiem aktywnego korzystania z zimnych k─ůpieli.

- od 1 minuty do 15 minut z zastrze┼╝eniem, i┼╝ 15 minut korzystania z k─ůpieli dotyczy os├│b ze sta┼╝em w Klubie 3 lata – pod warunkiem aktywnego korzystania z zimnych k─ůpieli,
- do 20 minut dla os├│b ze sta┼╝em 4 lata i powy┼╝ej – pod warunkiem aktywnego korzystania z zimnych k─ůpieli.

9.Osoby uczestnicz─ůce w k─ůpielach maj─ů zakaz wyp┼éywania poza obszar wyznaczony przez Prezesa lub osob─Ö prowadz─ůc─ů dru┼╝yn─Ö.

┬ž4

Organizacja imprez oraz zawod├│w sportowych w Klubie.

1.Klub organizuje imprezy przeznaczone dla cz┼éonk├│w Klubu oraz dla wszystkich sympatyk├│w zimnych k─ůpieli.

2.Koszt uczestnictwa w poszczeg├│lnych imprezach ponosi ka┼╝dy z uczestnik├│w.

3.Ka┼╝d─ů imprez─Ö, kt├│ra ma by─ç zorganizowana na terenie dzialania Klubu ka┼╝dorazowo zg┼éasza si─Ö do wiadomo┼Ťci Prezesa Klubu

4.W przypadku organizowania imprez masowych Prezes przydziela poszczeg├│lnym cz┼éonkom Klubu organizacj─Ö poszczeg├│lnych modu┼é├│w imprezy tym samym czyni─ůc
dan─ů osob─Ö odpowiedzialn─ů za planowanie oraz nadzorowanie danego modu┼éu imprezy.

┬ž5

Postanowienia końcowe.
1.Niniejszy Regulamin swoim zakresem obejmuje wszystkie osoby przynale┼╝─ůce do Klubu.

2.Zmiany w tre┼Ťci niniejszego Regulaminu wymagaj─ů formy pisemnej pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci.

3.Regulamin zatwierdza Rada Klubu Morsa ” SOPEL”.

4.Ka┼╝da z os├│b zrzeszona w Klubie ma prawo do wnoszenia uwag oraz wniosk├│w zwi─ůzanych z dzia┼éalno┼Ťci─ů Klubu.

5.Uwagi oraz wnioski dotycz─ůce Klubu zg┼éasza─ç nale┼╝y do Prezesa Klubu Morsa „SOPEL”.

6.Wszelkie uwagi oraz wnioski dotycz─ůce Klubu rozpatruje Rada Klubu.

7.Ka┼╝da z os├│b wytypowana przez Prezesa Klubu do prac zwi─ůzanych z utrzymaniem czysto┼Ťci lub przygotowaniem wej┼Ťcia cz┼éonk├│w Klubu do wody (np. kruszenie lodu) powinna sumiennie wykonywa─ç polecone zadania.

8.Cz┼éonkowie Klubu zobowi─ůzani s─ů do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

9.Nieprzestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu skutkowa─ç mo┼╝e utrat─ů cz┼éonkostwa w Klubie.

10.O skre┼Ťleniu z listy cz┼éonk├│w Klubu decyduje Rada Klubu.

11.Cz┼éonkowie Klubu Morsa „SOPEL” mog─ů bezp┼éatnie korzysta─ç z toru wodnego na krytej p┼éywalni w Dobrodzieniu w ka┼╝d─ů ┼Ťrod─Ö i sobot─Ö od godziny 19.00 do godziny 20.00

12.W ka┼╝d─ů niedziel─Ö o godzinie 21.00 organizowane s─ů spotkania w saunie – odp┼éatnie.

13.Ka┼╝dy z cz┼éonk├│w Klubu zobowi─ůzany jest do zapoznania si─Ö z tre┼Ťci─ů niniejszego Regulaminu oraz po zapoznaniu si─Ö z tre┼Ťci─ů-do z┼éo┼╝enia podpisanego o┼Ťwiadczenia, i┼╝ zosta┼é poinformowany o postanowieniach Regulaminu Klubu Morsa ” SOPEL” przy p┼éywalni „Delfin” w Dobrodzieniu.

Regulamin wprowadza si─Ö z dniem 01-09-2010 rok

Rada Klubu

Klub Morsa SOPEL rozpocz─ů┼é sezon

Morsy w Mielnie

O MORSACH – Sezon 2011/2012 – pocz─ůtek . Ju┼╝ od pa┼║dziernika morsy rozpocz─Ö┼éy pierwsze k─ůpiele w zimnej wodzie, przyzwyczajaj─ůc organizm do zmian temperatury. Woda nie jest jeszcze tak zimna, jak w grudniu, jest to wi─Öc dobra okazja dla nowych amator├│w morsowania, aby spr├│bowa─ç do┼é─ůczy─ç do mors├│w. Pierwsze wej┼Ťcia w okrojonym sk┼éadzie odbywa┼éy si─Ö na prze┼éomie pa┼║dziernika i listopada w zbiorniku wodnym na My┼Ťlinie. Na zaproszenie stowarzyszenia „Nasz Grodziec” morsy u┼Ťwietni┼éy obchody „Dnia Niepodleg┼éo┼Ťci” 11.11.2011┬áw Grod┼║cu, gdzie 11 mors├│w┬ázanurzy┼éo si─Ö w wodzie na 11 minut. Jeden z mors├│w obchodzi┼é urodziny i pocz─Östowa┼é koleg├│w klubowych oryginalnym, morsowym tortem.

20.11.2011 w Przywarach r├│wnie┼╝ nie zabrak┼éo ch─Ötnych do k─ůpieli jesiennej, bo zimy, p├│ki co – nie wida─ç. W grudniu, zwyczajowo ju┼╝, morsy zrzuci┼éy si─Ö na paczk─Ö dla potrzebuj─ůcej rodziny.┬áW ubieg┼éym roku ustalono, ┼╝e ka┼╝dego roku jedna rodzina z miejscowo┼Ťci, z kt├│rej pochodz─ů cz┼éonkowie klubu ┬á- dostanie od mors├│w ┼Ťwi─ůteczn─ů paczk─Ö. Zesz┼éoroczna zrzutka uprzyjemni┼éa ┼Ťwi─Öta podarunkiem od mors├│w rodzinie w Dobrodzieniu. W tym roku tak─ů paczk─Ö podarowano rodzinie z Grod┼║ca. 4.12.2011 morsy zaproszone zosta┼éy do Sierakowa, gdzie by┼éy bardzo mi┼éo przyj─Öte przez mieszka┼äc├│w (opis powy┼╝ej – przyp. red.). Nawet padaj─ůcy deszcz nie popsu┼é zabawy. Za┼Ť 11.12.2011 sprawdzano jako┼Ť─ç wody w odkrytym basenie w Dobrodzieniu. W budynkach obok basenu przeprowadzono wcze┼Ťniej niezb─Ödne prace, przystosowuj─ůce pomieszczenie do pe┼énienia roli tymczaso

wej szatni dla mors├│w. Jest to bardzo potrzebne, gdy┼╝ w zimie przy niskich temperaturach dobrze jest, kiedy – zw┼éaszcza kobiety – maj─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç spokojnie si─Ö przebra─ç po wyj┼Ťciu z wody. By┼é to do┼Ť─ç zimny, cho─ç pogodny dzie┼ä, a na wodzie ┼éama┼é si─Ö pierwszy raz w tym roku – l├│d.┬á Dnia 18 grudnia 2011 morsy urz─ůdzi┼éy sobie w Dobrodzieniu spotkanie op┼éatkowe. By┼éa k─ůpiel, a potem choinka, op┼éatek, ┼╝yczenia i ognisko.A tak┼╝e wr─Öczenie certyfikatu morsa autorce zdj─Ö─ç klubu SOPEL, kt├│ra tak┼╝e ju┼╝ 3 razy wesz┼éa do zimnej wody w tym sezonie.:) Nast─Öpne spotkanie odbedzie si─Ö w okresie ┼Ťwi─ůtecznym w Przywarach. Trwaj─ů przygotowania do wyjazdu na Mi─Ödzynarodowy Zjazd Mors├│w w Mielnie w lutym przysz┼éego roku.

Teresa Graca

Comments are closed.