WYPOŻYCZALNIA KOSTIUMÓW

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KOSTIUMÓW
TEATRALNYCH I KARNAWAŁOWYCH PRZY
DOMU KULTURY W DOBRODZIENIU

 

 • 1. Wypożyczalnia strojów prowadzi usługi wypożyczenia kostiumów, strojów, przebrań dla klientów indywidualnych i biznesowych zwanych dalej Wypożyczającymi.
 • 2. Wypożyczający korzystając z usług Wypożyczalni oznajmia, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni go akceptuje i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • 3. W momencie wypożyczenia Wypożyczający zobowiązany jest okazać dowód osobisty pracownikowi Wypożyczalni i podać Wypożyczalni swoje aktualne dane osobowe.
 • 4. Za wypożyczenie stroju Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego opłatę zgodną z aktualnym załączonym cennikiem Wypożyczalni, adekwatną do zadeklarowanego przez Wypożyczającego okresu wypożyczenia. Opłatę za wypożyczenie Wypożyczający uiszcza z góry, za cały okres wypożyczenia, w momencie wypożyczenia stroju.
 • 5. W chwili odbioru stroju Wypożyczający jest zobowiązany skontrolować stan wypożyczanego stroju i zgłosić pracownikowi Wypożyczalni ewentualne zniszczenia stroju (plamy, przedarcia itp.).
 • 6. Wypożyczający zobowiązuje się do używania strojów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dokonywania w nich zmian ani przeróbek bez zgody pracownika Wypożyczalni.
 • 7. Wypożyczone stroje powinny być zwrócenie w umówionym terminie w stanie kompletnym i nie pogorszonym w stosunku do stanu, w jakim zostały one wypożyczone.
 • 8. W przypadku zwrócenia niekompletnego stroju Wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość kosztów związanych z odkupieniem bądź odtworzeniem brakujących elementów stroju. Kwotę tę ustala pracownik Wypożyczalni.
 • 9. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu stroju pracownikowi Wypożyczalni.
 • 10.  Za każdą dobę zwłoki od ustalonego terminu kwota będzie pobierana w wysokości opłaty za dzień ustalonej wg załączonego cennika.
 • 11. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia stroju, wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty równowartości i kosztów związanych z odkupieniem bądź odtworzeniem stroju (wyznaczaną przez pracownika Wypożyczalni).
 • 12. Wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia od Wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczenia stroju.
 • 13. Niniejszy Regulamin jest ogólnie dostępny w wypożyczalni i na stronie www.dokis.info

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ

Comments are closed.