Projekt

PROJEKT I   -  2015

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu realizuje projekt:

„Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury w Dobrodzieniu” w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury/infrastruktura domów kultury.

________________________________________________________________________

PROJEKT II   -  2016/2018

Projekt współfinansowany przez MKiDN – dział Rozwój infrastruktury kultury.Infrastruktura domów kultury - „Modernizacja sali widowiskowo – kinowej w Domu Kultury w Dobrodzieniu”

W latach  2016 – 2018 zaplanowany jest remont  sali widowiskowej w Domu Kultury. W tym celu Dom Kultury pozyskał środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

MKiDN – 75% projektu – 734.000, ale w podziale na 3 lata

Burmistrz i Rada Miasta – 25% projektu  245 729

co oznacza  że remont zostanie wykonany za sumę 979.729 zł.

Remont obejmie przede wszystkim ogrzewanie, wentylację, elektrykę, docieplenie sufitów, inny kształt widowni -inna ilość miejsc siedzących ze względu na obowiązujące przepisy,  lekko zmieniona scena itp.

 

Comments are closed.