Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu na ilustracje
do bajek o dobrodzieńskim stolarstwie
1. Organizatorem Konkursu jest Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu we współpracy z:
- Firmą Meble KLER  Panem Piotrem Klerem,
- Dobroteką,
- Starszym Cechu Rzemiosł w Dobrodzieniu Panem Ryszardem Kaczmarczykiem.
2. Regulamin konkurs dostępny jest na stronie internetowej www.dokis.info.pl w zakładce KONKURS.
3. Celem Konkursu jest umożliwienie twórcom prezentacji swojego talentu oraz stwarzanie im mozliwości publikacji własnych prac.
4. Konkurs trwa od 15 kwietnia 2015r. do 30 września 2015r.
5. Do Konkursu mogą przystapić zarówno uczniowie jak i osoby dorosłe.
6. Na Konkurs należy nadsyłać prace dotychczas niepublikowane.
7. Przedmiotem Konkursu jest projekt ilustracji jednej z 30 bajek ( załącznik nr 2).
8.Projekt ilustracji może być wykonany techniką akwareli,piórka-akwareli, temperą (plakatówka) , pastel ( kredki).Format ilustracji nie może być mniejszy niż A-4 i nie większy niż A-3. Można przygotować jedną lub więcej ilustracji do jednej  wybranej bajki lub do różnych bajek , ale nagradzana jest tylko jedna ilustracja, czyli jeden autor może otrzymać tylko jedną nagrodę.
9. Praca konkursowa powinna być przesłana/dostarczona do domu kultury do dnia 30 czerwca br. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy
( Załącznik nr 1) , który jest do pobrania ze strony www.dokis.info.pl
10. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie oraz prace bez formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę.
11. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swoich prac na stronach internetowych Organizatora w celu ogłoszenia wyników Konkursu , jego promocji  i zaprezentowania zwycięskich oraz nagrodzonych prac na wystawie pokonkursowej podczas Dni Dobrodzienia.
12. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r.Nr 101, poz.926 z późn. zm.). Organizator oświadcza ,że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie z wykonywaniem postanowień regulaminu, a także w celu przeprowadzenia Konkursu , promocji Konkursu oraz informowania o Konkursie.
13. Prace nadesłane na Konkurs bedą oceniane przez jury powołane przez Organizatora , które będzie brać pod uwagę następujące kryteria:
- oryginalność projektu,
- kompozycję,
- oryginalną interpretację,
- formę pobudzajacą wyobraźnię czytelnika.
14. Wyniki Konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone podczas Dni Dobrodzienia.
15. Autorzy zwycięskich projektów zobowiązują się do współpracy z Organizatorem w celu przystosowania projektu do realizacji przyznając jednocześnie Organizatorowi prawo pierwodruku prac nadesłanych na Konkurs.
16. Organizator nie odsyła prac zgłoszonych na konkurs. Prace nagrodzone stają się własnością Organizatora. Złożenie zgłoszenia udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu Konkursu.

Comments are closed.