Zadania i regulamin.

Zadania i cele I części programu „Wygraj szansę”
1. Odkrywanie talentów artystycznych dzieci i młodzieży zwłaszcza z ośrodków wiejskich
i małych miast poprzez organizowanie konkursów, turniejów i przeglądów piosenki.
2. Budzenie zainteresowań kulturalnych i artystycznych wśród dzieci i młodzieży.
3. Popularyzacja polskiej twórczości artystycznej.
4. Systemowe organizowanie promocji dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży
pod względem artystycznym oraz ułatwienie im startu do sukcesu.
5. Wspieranie najzdolniejszych wokalistów.
6. Rozwijanie talentów .
7. Upowszechnianie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.
8. Konfrontacja i aktywizacja środowisk szkolnych.
9. Inspirowanie wykonawców do dalszych poszukiwań i udoskonalania warsztatu.
Regulamin konkursu
1.  Gmina/Miasto biorące udział w programie estradowym typuje jedno dziecko uzdolnione
wokalnie  oraz jednego przedstawiciela do jury (osobę dorosłą).
Wiek wykonawcy nie może przekraczać 14 lat. /I-VI klasa Szkoły Podstawowej, ew. I kl.Gimnazjum
2. Wykonawcy mogą towarzyszyć max trzy osoby (nie śpiewające ale stanowiące tło choreograficzne)
3.  Solista wykonuje na scenie jedną piosenkę wytypowaną przez Organizatora programu bądź wybraną   , dowolną piosenkę przez siebie w języku polskim.
4.  Podkład muzyczny i tekst piosenki dostarcza Organizator.
5.  Zmiana tonacji podkładu lub piosenki jest możliwa,ale pod warunkiem powiadomienia i  przesłania przerobionego podkładu lub nowego podkładu do organizatora  najpóźniej na 12 dni przed konkursem
6.  Zgłoszenie solisty i przedstawiciela do jury należy przesłać w załączonym zgłoszeniu faxem(42 679 55 42) lub e-mailem: biuro@tv-media.com.pl w terminie ….  do……………………………………………..
7.  Dla zwycięzców konkursu przygotowano atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy ,zaś dla opiekunów    przygotowujących wokalistę listy gratulacyjne.
8. Laureaci  konkursu  zostaną  zamieszczeni  na  stronach  internetowych  producenta   programu: www.tv-media.com.pl  w zakładce  Laureaci oraz Filmy i Multimedia                                
9. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji konkursu oraz wykorzystania zgromadzonego materiału   do działalności promocyjnej oraz  na umieszczenie danych osobowych w bazie danych organizatora  konkursu i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r /Dz.U.z 2002 nr101/
10. Całość programu trwa ok. 2 godzin 40 minut.
T V  M E D I A
AGENCJA TELEWIZYJNO ESTRADOWA
92-014  Łódź  ul. Weselna  33  Tel  791 844 557, 42 236 61 16
NIP  728 126 68 15    REGON  100755356
mail: biuro@tv-media.com.pl

Comments are closed.