Projekty Unijne

2017__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Dobrodzie┼äski O┼Ťrodek Kultury i Sportu og┼éasza otwarty nab├│r partnera do projektu przygotowywanego
w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Regionalny Program Operacyjny Wojew├│dztwa Opolskiego, na lata 2014-2020,

O┼Ü PRIORYTETOWA V Ochrona ┼Ťrodowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

DZIA┼üANIE 5.1 Ochrona r├│┼╝norodno┼Ťci biologicznej

Konkurs na wyb├│r partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji program├│w w zakresie polityki sp├│jno┼Ťci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z p├│┼║n. zm.).

Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/17 zamieszczone s─ů na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl

Partnerami w projekcie mog─ů by─ç nast─Öpuj─ůce podmioty:

- jednostki samorz─ůdu terytorialnego, ich zwi─ůzki, porozumienia

- stowarzyszenia;

- jednostki organizacyjne JST posiadaj─ůce osobowo┼Ť─ç prawn─ů;

- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

- Parki Krajobrazowe;

- rezerwaty przyrody;

- organizacje pozarz─ůdowe, w tym ekologiczne prowadz─ůce dzia┼éalno┼Ť─ç nonprofit w obszarze obj─Ötym wsparciem w ramach dzia┼éania;

- jednostki sektora finans├│w publicznych;

- uczelnie wy┼╝sze;

- przedsi─Öbiorstwa (Podmioty (w tym sp├│┼éki prawa handlowego), wykonuj─ůce us┼éugi publiczne, w kt├│rych wi─Ökszo┼Ť─ç udzia┼é├│w lub akcji posiada wojew├│dztwo opolskie, powiat, gmina, miasto, zwi─ůzek mi─Ödzygminny lub Skarb Pa┼ästwa lub podmioty wybrane w trybie przepis├│w Ustawy Prawo Zam├│wie┼ä Publicznych, wykonuj─ůce us┼éugi publiczne w obszarze obj─Ötym wsparciem w ramach dzia┼éania na podstawie odr─Öbnej, obowi─ůzuj─ůcej umowy, zawartej z jednostk─ů samorz─ůdu terytorialnego (r├│wnie┼╝ na zasadach partnerstwa publicznoprywatnego).).

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji
projektu pn.: ,,
Ochrona r├│┼╝norodno┼Ťci biologicznej w Gminie Dobrodzie┼ä poprzez utworzenie Centrum Edukacji EkologicznejÔÇŁ, w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Wojew├│dztwa Opolskiego, na lata 2014-2020, O┼Ü PRIORYTETOWA V Ochrona ┼Ťrodowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, DZIA┼üANIE 5.1 Ochrona r├│┼╝norodno┼Ťci biologicznej.

Nie przewiduje się wynagrodzenia dla wyłonionego w ramach naboru Partnera.

Przy wyborze Partnera/Partner├│w b─Öd─ů brane pod uwag─Ö w szczeg├│lno┼Ťci nast─Öpuj─ůce kryteria:

  1. Zgodno┼Ť─ç ┬ádzia┼éania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
  2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację  celu Partnerstwa (zasoby
    ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe).
  3. Do┼Ťwiadczenie w realizacji projekt├│w o podobnym charakterze (projekt├│w prospo┼éecznych).
  4. Proponowany zakres merytoryczny  przewidziany do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.
  5. Posiadany potencja┼é kadrowo – organizacyjny niezb─Ödny do realizacji Projektu
    oraz propozycja wk┼éadu Partnera w realizacj─Ö projektu i utrzymanie jego trwa┼éo┼Ťci.

Nab├│r partnera do projektu odbywa─ç si─Ö b─Ödzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 18.09.2017 r. do 10.10.2017 r. Oferty nale┼╝y sk┼éada─ç w zamkni─Ötej kopercie z adnotacj─ů ,,Otwarty nab├│r na Partnera┬áw projekcie ,,Ochrona r├│┼╝norodno┼Ťci biologicznej w Gminie Dobrodzie┼ä poprzez utworzenie Centrum Edukacji EkologicznejÔÇŁ osobi┼Ťcie, listem poleconym lub poczt─ů kuriersk─ů na adres: Urz─ůd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolno┼Ťci 1, 46-380 Dobrodzie┼ä ┬á(decyduje data wp┼éywu).

Wszelkie pytania zwi─ůzane z prowadzonym konkursem nale┼╝y kierowa─ç na adres: Dobrodzie┼äski O┼Ťrodek Kultury i Sportu, Plac Wolno┼Ťci24, 46-380 Dobrodzie┼ä; dokis@poczta.onet.pl

Og┼éoszenie- regulamin – formularz.pdf

Formularz oferty

Zarz─ůdzenie Dyrektora DOKIS

Rozstrzygniecie post─Öpowania- 12.10.2017

 

__________________________________________________________________

2014
zakup fortepianu
koszt ca┼ékowity projektu – 47 500
dofinansowanie – 30 894 z┼é
__________________________________________________________________

2014
zakup stroje dla Zespołu Regionalneo i Chóru Kantata
koszt ca┼ékowity – 27 272
dofinansowanie – 17 823,43 z┼é

__________________________________________________________________

2012
ÔÇô ÔÇ×Poznajemy walory Krainy Dinozaur├│w poprzez bieg Dobrodzie┼äska DychaÔÇŁ
dofinansowanie – 8┬á961,96 z┼é

__________________________________________________________________

2013
XVII Og├│lnopolskie Spotkania Zespo┼é├│w Artystycznych Mniejszo┼Ťci┬á Narodowych i Etnicznych ÔÇ×┼╣r├│d┼éoÔÇŁ
dofinansowanie – 24┬á711,86 z┼é

__________________________________________________________________

2013
ÔÇ×Dobrodzie┼äska SetaÔÇŁ
dofinansowanie – 5. 408 z┼é

____________________________________________________________________

Inne projekty:

  • 2013 projekt ÔÇ×Polska dla wszystkichÔÇŁ
Akcja Ministerstwa Spraw Zagranicznych
ÔÇ× ┼Ülady pobytu spo┼éeczno┼Ťci ┼╝ydowskiej w DobrodzieniuÔÇŁ
-5.000 zł

 

 

 

Comments are closed.