VI Zimowy Maraton na Raty


VI Zimowy Maraton na Raty (ZiMNaR)

Organizacja:
 • Janusz Szafarczyk : 512-422-372,szafar@poczta.onet.eu ; janusz.szafarczyk@kler.pl
 • Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu : 34/3575346, doki@poczta.onet.pl
REGULAMIN  (BIEG)
Termin
 • I    Etap  -  10km – 12.01.2014 godz 11.00
 • II   Etap  -  10km – 19.01.2014 godz 11.00
 • III  Etap  -  10km – 26.01.2014 godz 11.00
 • IV  Etap  – 12,195km – 02.02.2014 godz 11.00
 • EXTRA ETAP – 10 lub 12,195km – 09.02.2014, godz.11.00
Trasa
 • Atest PZLA – Etapy I-III (trasa Dobrodzieńskiej Dychy)
 • Etap IV – trasa Dobrodzieńskiej Dychy + 2,195km (droga asfaltowa)
 • Trasa asfaltowa,płaska
 • START/META-Stadion Miejski w Dobrodzieniu ul.Piastowska 115
Uczestnictwo
1.Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy posiadają aktualne badania lekarskie lub złożą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.
2.Zawodnicy niepełnoletni startują  na podstawie pisemnej zgody rodziców/opiekunów.
Zgłoszenia
W biurze zawódów (Stadion Miejski)  w dniu startu (od godziny 10.15) lub e-mailem (szafar@poczta.onet.eu) na karcie zgłoszenia dołączonej do regulaminu
Raz pobrany numer startowy obowiązuje na wszystkie etapy.
Opłata startowa
5 zł za jeden etap lub 15 zł za cały cykl.
Nagrody w klasyfikacji generalnej
1.Puchary za miejsca I-III /Kobiety,Mężczyźni/ – pod warunkiem ukończenia wszystkich etapów.
Uczestnicy otrzymują
1.Okolicznościowy button dla każdego, kto ukończy przynajmniej jeden etap ZiMNaRa (wręczenie w dniu 09.02.2014)
3.Okolicznościowy nr startowy.
4.Gorąca herbata po każdym etapie.
5.Mały poczęstunek w dniu 09.02.2014 na zakończenie całego cyklu
Usługi płatne ( tylko dla chcących):
Okolicznościowy medal  (cena do 15 zł). Wzór i ostateczna cena zostanie podana do dnia 26.01.2014
Uwagi Końcowe
1.Bieg odbywa się przy ograniczonym ruchu ulicznym.
2 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
3 Organizatorzy nie zapewniają opieki lekarskiej w trakcie trwania imprezy biegowej
4 Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów.
5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania   zawodów.
6 Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
7 Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego   regulaminu
8 Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

Comments are closed.