Polska dla wszystkich

Akcja Ministra Spraw Zagranicznych
„Polska dla wszystkich”
Projekt realizowany przez Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu

„Ślady pobytu społeczności żydowskiej w Dobrodzieniu”

17 października 2013

P  R  O  G  R  A  M
 • 9.00 – 11.30 – warsztaty tańca żydowskiego
 • 9.00 – 14.30 – interaktywna ścieżka edukacyjna dla grup reprezentujących poszczególne placówki edukacyjne
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – grupa PTSM
Zespół Placówek Edukacyjnych – 1 grupa
Publiczne Gimnazjum – 1 grupa
Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu – 1 grupa
Szkoła Podstawowa w Pludrach – 1 grupa
Szkoła podstawowa w Szemrowicach – 1 grupa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa -Stara Bzinica
Zakład Karny w Przywarach
 • 11.30 – występ grupy warsztatowej tańca żydowskiego
 • 11.45 – otwarcie wystawy wycinanki „Motywy kultury żydowskiej w wycinance”
 • 12.00 – 14.30 wspólne przejście interaktywną ścieżką edukacyjną – prowadzący Paweł Mrozek
 • 14.30 –zakończenie na skwerze przy DOKiS przy kamieniu umieszczonym w celu upamiętnienia dawnej synagogi znajdującej się w Dobrodzieniu. Prezentacja wyników konkursów literackich i fotograficznych oraz wręczenie certyfikatów przebytej ścieżki interaktywnej.

 

________________ *______________

 • Ślady pobytu społeczności żydowskiej w Dobrodzieniu
Konkurs „Polska dla wszystkich” został zorganizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z inicjatywy Koalicji „Razem przeciwko antysemityzmowi” we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy. Konkurs polegał na zrealizowaniu tego samego dnia w wielu miastach i miasteczkach projektów promujących idee dialogu międzykulturowego. Konkurs skierowany był do młodzieży, która  przygotowała projekty promujące tolerancję, zwalczanie rasizmu, antysemityzmu.
W konkursie udział wziął Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu wraz z młodzieżą
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – grupa PTSM
Zespołu Placówek Edukacyjnych – 1 grupa
Publicznego Gimnazjum – 1 grupa
Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu – 1 grupa
Szkoły Podstawowej w Pludrach – 1 grupa
Szkoły podstawowej w Szemrowicach – 1 grupa
Niepublicznej Szkoły Podstawowej – Bzinica Stara
oraz Zakład Karny w Przywarach
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż dobrodzieński projekt pn. „Ślady pobytu społeczności żydowskiej w Dobrodzieniu” zdobył nagrodę w konkursie.
Wręczenie nagród odbyło się w piątek, 6 grudnia w Warszawie. Nagrodę odebrali Sekretarz Gminy p. Waldemar Krafczyk oraz Dyrektor Gimnazjum w Dobrodzieniu p. Aneta Dzikowicz.
Komisja konkursowa wybrała dwanaście najlepszych projektów, spośród których sześć zostało nagrodzonych (pięć w kategorii „edukacja i dziennikarstwo” oraz jeden w kategorii „sztuka audio-wizualna”), a kolejnych sześć otrzymało wyróżnienie. Każda z przyznanych nagród wynosi 5 tys. zł. Wszystkie promują tolerancję, zwalczanie rasizmu, antysemityzmu w społeczeństwie
Nagrody w kategorii „edukacja i dziennikarstwo”:
1) Open your mind (Białystok)
2) Wielokulturowa Polska (Warszawa)
3) Ślady pobytu społeczności żydowskiej w Dobrodzieniu (Dobrodzień)
4) Tacy jak my (Biłgoraj
5) Moc kwiatów (Kryry)
Nagrody w kategorii „sztuka audio-wizualna”:
6) Posłuchaj głosu równości (Będzin)
Wyróżnienia:
1) Zwiększenie wiedzy o uchodźcach wśród Polaków (Kraków, wyróżnienie specjalne za poważne podjęcie tematyki uchodźców)
2) Polska dla wszystkich = szkoła dla wszystkich (Nysa)
3) II Jeżewski Festiwal Trzech Kultur – „Trzy razy Azja” (Jeżewo)
4) Tolerancja wśród najmłodszych (Krasnystaw)
5) Tacy sami – rakołupskie spotkania z pasjami (Rakołupy)
6) Park sławnych pyskowiczan (Pyskowice).

________________ *______________


Planowane działania

 1. Konkurs fotograficzny – współczesne ślady pobytu społeczności żydowskiej w Dobrodzieniu
 2. Warsztaty – praca nad starą fotografią – wyszukanie, skanowanie, opracowywanie, druk efektów
 3. Konkurs na pracę historyczno – literacką:
 • wywiad
 • esej

dotyczące pobytu społeczności żydowskiej w Dobrodzieniu

 1. Warsztaty tańca żydowskiego
 2. Gra terenowa – warsztaty
 3. Warsztaty plastyczne – wycinanka żydowska – wystawa

Finał projektu 17 października 2013 – przejście według mapy z gry terenowej do wszystkich miejsc związanych ze społecznością żydowską – tam ogłoszenia wyników konkursów. Zakończenie na skwerze obok domu kultury w  miejscu dawnej synagogi, które zostanie upamiętnione.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie. Uczniowie mogą zgłaszać się do nauczycieli lub bezpośrednio do Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Zapraszamy również młodzież studencką i dorosłych zainteresowanych historią naszego regionu.

Comments are closed.