Zespół Pieśni Regionalnej

Obecny skład zespołu od lewej:  Stanula Anna, Sacha Renata, Jończyk Ruta, Zajonc Adelajda, Ptok Łucja, Halina Gawenda, Gizela Sikora, Róża, Werner Stanisław.
Zespół Pieśni Regionalnej- instruktor Stanisław Werner
zajęcia środy godz. 18.oo – sala muzyczna Domu Kultury
Zespół Pieśni Regionalnej z Dobrodzienia powstał 8 stycznia 1986r. W skład zespołu weszły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Dobrodzienia , Ligoty i Główczyc. Opiekę nad zespołem objął Dom Kultury w Dobrodzieniu gdzie do dziś znajduje się siedziba Zespołu i miejsce odbywania prób. W okresie przynależności Dobrodzienia do woj. częstochowskiego Zespół należał do czołowych zespołów śpiewaczych tego województwa. Zdobywał wiele głównych nagród i wyróżnień, koncertował w wielu miejscowościach woj. częstochowskiego i samej Częstochowie. Obecnie w woj. opolskim Zespół nadal zdobywa czołowe nagrody i wyróżnienia na przeglądach zespołów ludowych województwa opolskiego. Ostatnim sukcesem zespołu jest zdobycie II nagrody w kategorii Ludowych Zespołów Śpiewaczych na Święcie Opolskiej Pieśni Ludowej w Gogolinie.
Zespół posiada w swym repertuarze śląskie pieśni ludowe zasłyszane lub zaczerpnięte z odpowiednich zbiorów sławnych śląskich zbieraczy. Zespół stara się śpiewać w gwarze śląskiej podtrzymując tradycje śpiewacze górnego śląska i śląska opolskiego. Kierownikiem i akompaniatorem Zespołu od czasu powstania do chwili obecnej jest Stanisław Werner.
S.W.

AKTUALNOŚCI

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 

 

 

 

Zespół Pieśni Regionalnej działający przy DOKiS 5.06.2014 wziął udział w XIII Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej „WIATRAKI” 2014 w Kosorowicach  i otrzymał tam wyróżnienie!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Krasiejów

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Dnia 24 sierpnia br. Zespół Pieśni Regionalnej gościł w Bieruniu Nowym . Zespół nasz uczestniczył w XV Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Bieruń 2013 . W przeglądzie prezentowało się kilkanaście zespołów regionu pszczyńskiego. Zespół nasz jako jedyny reprezentował  region śląska opolskiego. Mieliśmy możliwość poznania tamtejszych zespołów i ich umiejętności śpiewaczych. Mogliśmy posłuchać pieśni ludowych, które śpiewa się w tamtym regionie.

Stanisław Werner

 

wkrótce więcej informacji o działalności naszego zespołu w tym roku

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sukces Zespołu Pieśni Regionalnej

na Festiwalu Zespołów Ludowych w Pieńsku

Zespół Pieśni Regionalnej z DOK i S w Dobrodzieniu wziął udział w II Festiwalu Ludowym w Pieńsku – miasteczku położonym nad Nysą Łużycką , ich występ został oceniony bardzo dobrze. Komisja w skład , której wchodzili nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Wrocławskiego przyznała zespołowi I miejsce , prowadzący zespół Pan Stanisław Werner otrzymał nagrodę dla najlepszego instrumentalisty festiwalu. Gratulujemy!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zespół Pieśni Regionalnej z Dobrodzieniu wziął udział w XI Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej WIATRAKI 2012.

Przegląd odbył się 7-8 lipca w Kosorowicach, w kategorii zespoły śpiewacze nasze panie zostały docenione przez Jury i publiczność zajmując II miejsce .

Gratulujemy!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Osiągnięcia Zespołu Pieśni Regionalnej z Dobrodzienia

 • II miejsce na II Festiwalu Zespołów Ludowych i Folklorystycznych woj. częstochowskiego – Kłobuck 1992
 • III Festiwal Zespołów Ludowych i Folklorystycznych woj. częstochowskiego – wyróżnienie (1994)
 • II nagroda w kategorii zespołów śpiewaczych (1996 )na IV Festiwalu Zespołów Ludowych i Folklorystycznych woj. częstochowskiego
 • V Festiwal Zespołów Ludowych i Folklorystycznych woj. częstochowskiegoIII nagroda (1997)
 • XI Opolskie Święto Pieśni Ludowej – Gogolin 1999 r. – wyróżnienie
 • V Wojewódzki Przegląd „Wiatraki” 2000 – wyróżnienie
 • V Przegląd Nowej Pieśni Ludowej – Dobrzeń wielki 2002 r. – II miejsce oraz nagroda dla Stanisława Wernera (kierownika zespołu) za  autorstwo tekstu i melodii.
 • VI Wojewódzki Przegląd „Wiatraki” 2002 r. Kąty Opolskie – III miejsce
 • XIII Opolskie Święto Pieśni Ludowej 2003 r. – I miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych
 • VII Wojewódzki Przegląd „Wiatraki” 2004 r. Kosorowice – II miejsce
 • Festiwal Folkloru i Sztuki Ludowej ” Jesień z folklorem” Dobrzeń Wielki 2005 – II miejsce zespół oraz wyróżnienie dla Stanisława Wernera (kierownika zespołu)
 • Zespół Pieśni Regionalnej brał kilka razu udział w Jesiennych Targach Sztuki Ludowej w Bierkowicach
 • Udział Zespołu w Międzynarodowych Targach „Pol – Agra” Poznań 2002 r.
 • Udział Zespołu na Festiwalu „Szabałowe Bajania” 2004 r.
 • W 2006 roku Zespół Pieśni Regionalnej otrzymał „Srebrną Różę Dobrodzieńską” – odznaczenie przyznawane przez Samorząd Miasta Dobrodzienia za szczególne osiągnięcia w dziedzinach : samorządności ,biznesu oraz kultury i Sportu.
 • II miejsce w IX Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Wiatraki 2008-Kosorowice
 • II miejsce w XVI Święcie Opolskiej Pieśni Ludowej- Gogolin 2009

 

Comments are closed.