Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski

Galeria - Protokół 2013

Galeria 214

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu

zaprasza do wzięcia udziału w

Miejsko-Gminnym Konkursie Recytatorskim

dla Dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych ,

który odbędzie się w dniu

10 kwietnia 2014r. w sali kameralnej DOK i S

– godz.9.00- szkoły podstawowe , godz.12.00 -gimnazjum.

 

Cel konkursu:

 • rozbudzenie zainteresowań żywym słowem,
 • kształtowanie umiejętności operowania walorami estetycznymi języka: rytmem , intonacją , dykcją,
 • pogłębianie zainteresowań literaturą dziecięcą i młodzieżową oraz polską i powszechną literaturą klasyczną.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs jest impreza otwartą dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych.Podstawą uczestnictwa jest przygotowanie repertuaru obejmującego:

 • utwór poetycki,
 • dowolnie wybrany fragment prozy ( literatura klasyczna i dziecięca – łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 4 minut).

Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych:

 • kategoria I   – klasy 1 – 3
 • kategoria II  – klasy 4 – 6
 • kategoria III – klasy gimnazjalne.

UWAGA: w odniesieniu do kategorii I i II dopuszcza się możliwość prezentacji dwóch wierszy , tym samym rezygnację z fragmentu prozy.

Ocena prezentacji: Do wysłuchania prezentacji konkursowych powołane zostanie jury , które dokona oceny wg. następujących kryteriów:

 • doboru repertuaru,
 • interpretacji utworu,
 • kultury słowa ,
 • ogólnego wyrazu artystycznego

Comments are closed.