Aktualne badanie wody

OCENA JAKOŚCI WODY – KP „DELFIN”

W dniach 20-22.11.2018r. zostało przeprowadzone badanie wody przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Woda na Krytej Pływalni „Delfin” odpowiada normom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11. 2015 w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

 

Roczna ocena jakości wody (od 2.06.2017r. do 2.06.2018r.) na KP Delfin → PISMO

 

Comments are closed.