Dom Kultury plus

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017.

Dom Kultury w Dobrodzieniu złożył wniosek do programu „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2017” i otrzymał dofinansowanie! W okresie od 20 lutego do 30 czerwca będziemy realizowali projekt „DOKiS, Dobrodzienianie o kulturze i sporcie 2017”.

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są do prowadzenia nowatorskich działań animacyjnych. Projekt składa się z dwóch części – pierwsza polega na diagnozie społeczności lokalnej czyli na szukaniu odpowiedzi na pytania jakie grupy społeczne mieszkają na terenie naszej gminy i jakie mają potrzeby oraz oczekiwania w stosunku do domu kultury. Po dokonanej diagnozie należy upublicznić raport, a następnie wybrać 3 do 7 inicjatyw zaproponowanych przez mieszkańców do ich realizacji. Realizowanie inicjatyw mieści się właśnie w drugiej części projektu.

W obu częściach uczestniczy wskazany przez Narodowe Centrum Kultury, która jest instytucją zarządzającą Programem, animator pełniący funkcję doradczą i wspierającą w kwestiach organizacyjnych i merytorycznych.

Pisząc projekt my postawiliśmy głównie na młodzież i mieszkańców naszych sołectw. Wydaje nam się, że przez ostatnie 3 lata przekonaliśmy do siebie większość mieszkańców Dobrodzienia, ale odwiedzają nas głównie dzieci z rodzicami i seniorzy. Niemal wcale nie zagląda do nas młodzież, a w dodatku nie chce nam sama powiedzieć czego od nas oczekuje. Mieszkańcy sołectw, jeśli nie mają małych dzieci również nie precyzują jak chcieliby spędzać czas.  Właśnie dzięki temu Programowi chcemy to zmienić! Na realizacje zadania otrzymaliśmy 8.000 zł.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do brania udziału w ulicznych ankietach , a także do odpowiadania na pytania zadawane w bardzo różny i odmienny od tradycyjnego sposób. Mogą się pojawić na naszych ulicach kolorowe postaci z banerami, pisakami i innymi narzędziami, a wszystko po to by szukać odpowiedzi, tej odpowiedzi, którą możecie nam dać tylko Państwo jako nasi mieszkańcy. Oczekujemy z wielkimi emocjami wyników naszych badań ponieważ do tej pory nasze propozycje są raczej intuicyjne. Nie mamy pewności czy idziemy w dobrym kierunku, czy to co proponujemy to jest to czego Państwo od nas oczekujecie.

Liczymy na to, że wszyscy będziemy się dobrze bawić, a dodatkowo osiągniemy zamierzony skutek i pozwoli nam to być placówką mocno  zaprzyjaźnioną ze społecznością całej gminy.

A. Hurnik

__________________________________________________________________

Film – działania animacyjne w ramach Dom Kultury Plus . Inicjatywy lokalne 2017 ….. włącz

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

CHCESZ ZMIENIĆ COŚ W CODZIENNYM ŻYCIU MIESZKAŃCÓW GMINY- ZADZIAŁAJ- NAPISZ WNIOSEK, PONIŻEJ WSZYSTKIE INFORMACJE

Regulamin
Zał. 1  Formularz wniosku
Zał 2  Katalog kosztów kwalifikowanych
Zał. 3  Raport z badania – ankieta
Raport z badania – animacje, warsztaty, dzienniczek życia codziennego, pytanie badawcze

__________________________________________________________________

W ramach realizacji projektu „DOKIS- Dobrodzienianie O Kulturze i Sporcie 2017″ realizowanego z funduszy Narodowego Centrum kultury w ramach programu DOK KULTURY +Inicjatywy lokalne 2017 wydano publikację „Diagnoza społeczna mieszkańców Gminy Dobrodzień. Potencjał kulturowy na tle życia codziennego”

 

__________________________________________________________________

ZAKOŃCZYŁA SIĘ PIERWSZA CZĘŚĆ PROJEKTU
DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2017
DIAGNOZA DOSTĘPNA NA STRONIE DOKIS:
- diagnoza Profesora UO Edwarda Nycza
- diagnoza wykonana metodami animacyjnymi przez pracowników DOKiS
- wspólna publikacja, która będzie dostępna w formie książkowej
- film z całości powstawania diagnozy

ZACHĘCAMY DO OGLĄDANIA WYNIKÓW!!!

WYBRANO 5 INICJATYW DO REALIZACJI Z 9 ZGŁOSZONYCH:
1. Mali i duzi rozkręcają Rzędowice
2. Zdrowo, aktywnie, kulturalnie
3. Turza – Myślina wesoła rodzina
4. Ciekawe miejsca z kulturą w Główczycach
5. „Malując muzyką i dźwiękiem” – warsztaty malarstwa ściennego oraz wokalne i realizatorskie
Przystępujemy do działania
 

_________________________________________________________________

 

GALERIA „Mali i duzi rozkręcają Rzędowice”

GALERIA „Ciekawe miejsca z kulturą w Główczycach”

GALERIA „Turza- Myślina wesoła rodzina”

„Zdrowo, aktywnie, kulturalnie”

„Malując muzyką i dźwiękiem”

 

 

 

 

 

Comments are closed.