Zapytanie ofertowe


Część technologia widowiskowa elementy podkonstrukcji mechaniki scenicznej

- I etap  okablowanie i elementy podkonstrukcji pod urządzenia technologii widowiskowej

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4  pkt. 8 )

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu , Plac Wolności 24, 46-380 Dobrodzień, NIP 575-15-74-336 zaprasza do złożenia oferty na zakup okablowania i elementów podkonstrukcji pod urządzenia technologii widowiskowej

I. Opis przedmiotu zamówienia

Okablowanie i elementy podkonstrukcji pod urządzenia technologii widowiskowej:

1. Trawers aluminiowy Triosystem 290 mm- czarny mat- 12 odcinków po 3 metry. Spełniające wszystkie wymogi i posiadające wszelkie atesty producenta.

2. Wciągarka elektryczna łańcuchowa trójfazowa pod podkonstrukcję aluminiową- Triosystem; udźwig 500 kg; musi posiadać 18 metrów długości roboczej łańcucha- 8 sztuk wciągarek. Spełniające wszystkie wymogi i posiadające wszelkie atesty producenta.

3. Sterownik pod wciągarkę elektryczną łańcuchową trójfazową obsługujący 8 sztuk wciągarek (montowany w szafie rackowej)- 1 sztuka.

4. Okablowanie:

4.1 – kabel zasilający 4x 1,5 mm 2 -250 metrów bieżących
4.2 – kabel hybryda(2x CAT5E+230V+2xDMX)- 100 metrów bieżących
4.3 – kabel mikrofonowy XLR- 600 metrów bieżących
4.4 – kabel CAT5E- 100 metrów bieżących

II. Termin realizacji zamówienia

Do 29.12.2016r.

III. Sposób przygotowania propozycji cenowej

Kryteria oceny ofert:

Zamawiający wyznacza następujące kryteria oceny ofert:
a) cena – 100%
Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o:
cenę  – 100%
liczona:
punkty za cenę:  PC = (c min : c i ) x 100 pkt  x znaczenie
co oznacza:
c min = cena najniższa spośród złożonych ofert
c i = cena badanej oferty
znaczenie – waga kryterium (100%)
PC – punkty za cenę

IV. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę pisemną, prosimy dostarczyć/wysłać do dnia 23.12.2016 r. na adres: Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu w Dobrodzieniu, Plac Wolności 24, 46-380 Dobrodzień, bądź w formie elektronicznej na dokis@poczta.onet.pl z dopiskiem: „Część technologia widowiskowa elementy podkonstrukcji mechaniki scenicznej- I etap okablowanie i elementy podkonstrukcji pod urządzenia technologii widowiskowej”.

V. Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wybraną przez oferenta część zadania ( 1, 2, 3 lub 4 ) bądź na jego całość ( 1,2,3,4).
Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta stosowna umowa. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy.
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny.

 

Comments are closed.