Regulamin konkursu o misiu

IV konkurs  plastyczno – techniczny z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia
„Wspomnienia – mamo, tato stwórz ze mną Misia Colargola„
1. Organizatorem konkursu jest Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu w Dobrodzieniu
2. Celem konkursu jest:
- Promowanie Światowego Dnia Pluszowego Misia
- Integracja rodzinna
- Zainteresowanie dzieci bajkami i literaturą z czasów dziecięcych ich  rodziców w tym       przypadku : Misiem Colargolem
- Rozwijanie oraz wyzwolenie kreatywności i ekspresji plastycznej i twórczej dziecka
- Kształcenie umiejętności korzystania z rożnego rodzaju technik plastycznych
Regulamin uczestnictwa w konkursie :
3. Termin dostarczania prac: 21 listopada 2016 r. na adres DOKiS w Dobrodzieniu tel.: 343575346
e-mail: dokis@poczta.onet.pl
4. W konkursie może wziąć udział każdy przedszkolak oraz uczeń do 13 roku życia.
5. Wymogi dotyczące pracy :
- Tematyka – wykonanie pracy przedstawiającej Misia Colargola
- Format dowolny
- Technika dowolna
- Pracę powinny zawierać metryczkę tj. imię i nazwisko autora pracy, wiek oraz osobę prowadzącą lub wspomagającą, adres  placówki, tel.
- Dostarczenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej oraz profilu Facebook.
- W załączeniu przesyłam oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgody prosimy dołączyć do pracy dziecka
6. Kryteria wyboru i oceny prac:
Wykonawcy zostaną podzieleni na trzy kategorie wiekowe:
> dzieci 3-5 lat
> dzieci 6-9 lat
> dzieci 10-13 lat
> zgodność z tematyką konkursu
> pomysłowość
> stopień trudności techniki
W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane miejsca ( I, II ,III ) oraz wyróżnienia.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na naszych stronach oraz poinformujemy telefonicznie.
Prace oceniać będzie niezależna komisja powołana przez organizatorów.
*Prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatora.
Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami podczas wspólnego świętowania dnia Pluszowego Misia o godz.17.00 w sali kameralnej Domu Kultury w Dobrodzieniu. Istnieje również możliwość wysłania nagród drogą pocztową.
Zapraszamy!

Comments are closed.