Regulamin / liga 6-tek

———-Liga 6-tek … więcej———-

REGULAMIN

1. Nie egzekwuje się spalonych.

2. Zmiany hokejowe na linii boiska sygnalizowane sędziemu – podczas zmiany zawodnik schodzący zobowiązany jest dotknąć zawodnika wchodzącego i odwrotnie.

3. Stosowanie kar wychowawczych- wykluczenie z gry od 2 min. do 8 min. oraz żółte  i czerwone kartki za  brutalne faule i nie sportowe zachowanie na boisku do wykluczenia zawodnika włącznie . (dwie żółte kartki –wykluczenie z 1 meczu potem po 4-tej i po każdej następnej wykluczenie 1 mecz.

—  czerwona kartka – wykluczenie z meczu rozgrywanego oraz następnego ) Każda żółta kartka dodatkowo kara od 5 do 8 minut w rozgrywanym meczu.

4. Wykluczenie zawodnika za nieodpowiednie obuwie.

5. Rzut karny z oznaczonego punktu lub z linii pola karnego (w przypadku braku takiego punktu).

6. Na boisku znajduje się minimum 4 zawodników, maksymalnie 6.

7. Do rozgrywek „Ligi 6-tek” dopuszcza się zgłoszenie  4 zawodników czynnych w wieku seniora  -tzn. przepis dotyczy zawodników zgłoszonych (dotyczy też zawodników, którzy nie rozegrali żadnego meczu) w sezonie 2017/18 przez kluby do rozgrywek ligowych do klasy A  (!) włącznie , zawodnicy z klas wyższych nie są dopuszczeni do rozgrywek.

* Uwaga! z czego na płycie boiska w trakcie rozgrywanego meczu może znajdować się tylko 2 zawodników(senior) plus bramkarz . W przypadku stwierdzenia większej liczby zawodników na boisku drużyna zostanie ukarana walkowerem na korzyść przeciwnika.

8. Dopuszcza się juniorów bez ograniczeń rocznik 1999 i młodsi.

9. Dopuszcza się do rozgrywek bez ograniczeń zawodników rocznik 1978 (40 lat) i starsi bez względu na przynależność klubową i klasę rozgrywkową.

10. Od momentu rozegrania pierwszego meczu zawodnicy zgłoszeni w danym zespole nie mogą przechodzić do innych zespołów . W trakcie rozgrywek dopuszcza się zgłaszanie nowych zawodników.

11. Spotkanie trwa 2 x 20 min. przerwa 5 min.

12. Turniej rozgrywany jest systemem każdy z każdym , w przypadku 10 i więcej zespołów z podziałem na grupy.

13. Zawodnicy niepełnoletni są zobowiązani dostarczyć zgodę rodziców na branie udziału w turnieju wg wzorca dostępnego na stronie www.dokis.info. Zespół musi mieć opiekuna drużyny lub kapitana pełnoletniego obecnego na każdym meczu, w innym przypadku zespół nie zostanie dopuszczony do rozgrywek.

14. PUNKTACJA

Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, w przypadku porażki 0 punktów.
O kolejności miejsc w turnieju (w grupie) decydują:
1. Większa liczba zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły decydują:
 • A/ wynik bezpośredniego spotkania,
 • B/ lepsza różnica bramek w całym lokalnym turnieju,
 • C/ większa liczba zdobytych bramek w całym lokalnym turnieju.

2a) W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”), kierując się kolejno zasadami podanymi w punkcie 2 w podpunktach A, B oraz C biorąc pod uwagę jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić serię rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Rzuty karne wykonywane są najpierw po 3, potem po 1 razie do skutku.

2b). UWAGA! W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa lub więcej zespoły organizator dopuszcza za porozumieniem stron na dodatkowe mecze pomiędzy zespołami o tej samej liczbie punktów.

3. W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu przeprowadza się dogrywkę

trwającą 2 x 5 minut i gra się do „złotej bramki”. Jeśli dogrywka nie przyniesie rezultatu wykonuje się rzuty karne strzelane najpierw po 5, potem po 1 razie do skutku.

4. W przypadku nieobecności jednej z drużyn na zawodach spotkanie rozstrzyga się na korzyść zespołu

obecnego 3:0 oraz 3 pkt. Dopuszcza się do 10min spóźnienia w uzasadnionych przypadkach organizator dopuszcza  20 min. spóźnienia.

W przypadku nie stawienia się obydwu zespołów na zawody nie przyznaje się bramek oraz punktów. W uzasadnionych przypadkach organizator może wyznaczyć inny termin spotkania o ile pozwala na to terminarz rozgrywek, dyspozycyjność sędziego i inne nie przewidziane okoliczności.

13.  Biorący udział nie są ubezpieczeni

Pozostałe przepisy FIFA

Organizator nie zapewnia drużynom  sprzętu sportowego.

W turnieju wybieramy ( nie koniecznie ) : Najlepszego Napastnika lub Król Strzelców
oraz – Najlepszego Bramkarza ( pod uwagę bierze się zawodników  grających na tej pozycji od początku turnieju – nie koniecznie ilość puszczonych bramek)

Organizator zastrzega sobie prawo uzupełnień i uściśleń w regulaminie oraz przesunięć w terminarzu .

16. Ważne informacje

Zawodnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez DOKIS zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji wydarzenia- Piłkarska Wakacyjna Liga 6- tek- Lato 2018

Zawodnik oświadcza, iż jego stan zdrowia pozwala na udział w turnieju Piłkarska Wakacyjna Liga 6- tek- Lato 2018

17. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest: Dyrektor Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu możliwy jest pod adresem mailowym: chronimy_dane@poczta.onet.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji wydarzenia: „Piłkarska Wakacyjna Liga 6- tek- Lato 2018
 4. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Jeżeli realizacja jakiegoś wydarzenia wymagać będzie przekazywania danych osobowych osobom trzecim lub współorganizatorom zostaną o tym Państwo poinformowani oddzielnym dokumentem – regulaminem, w którym zostanie opisany sposób i zakres przetwarzania danych.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi świadczonej przez Administratora oraz przez okres wynikający z prowadzenia księgowości oraz okres, wynikający z przedawnienia roszczeń – regulacje Kodeksu Cywilnego (10 lat).
 3. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 5. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

10.  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

11.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Comments are closed.