Muzeum Regionalne w Dobrodzieniu

 

Muzeum zostało wprowadzone  jako wewnętrzna jednostka organizacyjna Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrodzieniu NR VII/68/2015 z dnia 24 czerwca 2015r w sprawie zmiany Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Obecnie oczekujemy na ostateczną odpowiedź z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w sprawie regulaminu.

Muzeum Regionalne zostanie powołane w miejsce istniejącej Izby Regionalnej i będzie stanowiło część Domu Kultury dlatego

zwracamy się z prośbą i apelem do mieszkańców Gminy Dobrodzień

o to by podczas remontów budynków lub porządków dokonywanych na strychach zwracać uwagę na przedmioty mogące świadczyć o historii naszego regionu i przechować je do czasu kiedy będzie można je nam przekazać. Na razie ze względów lokalowych nie możemy pozwolić sobie na gromadzenie dużej ilości eksponatów. Obecnie możemy gromadzić jedynie dokumenty lub zdjęcia, które mogą zostać również zeskanowane.

Dziękujemy bardzo i mamy nadzieję, że w przyszłości wspólnie będziemy mogli pokazywać naszym dzieciom korzenie z których wyrosły.

 

Comments are closed.