Regulamin konkursu na gadżet

Regulamin konkursu na gadżet reklamujący Dobrodzień jako miasto stolarzy.

 • 1.Organizatorem Konkursu jest Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu we współpracy z:
-Firmą Meble KLER Panem Piotrem Klerem,
-Dobroteką,
-Starszym Cechu Rzemiosł w Dobrodzieniu Panem Ryszardem Kaczmarczykiem.
 • 2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.dokis.info.pl w zakładce KONKURS.
 • 3. Celem Konkursu jest umożliwienie twórcom prezentacji swojego talentu oraz stwarzanie im możliwości zaprezentowania własnych prac.
 • 4. Konkurs trwa od 16 lutego do 16 marca 2016r.
 • 5. Do Konkursu mogą przystąpić zarówno uczniowie jak i osoby dorosłe.
 • 6. Na Konkurs należy nadsyłać prace dotychczas niepublikowane.
 • 7. Przedmiotem Konkursu jest projekt bądź gadżet reklamujący Dobrodzień jako miasto stolarzy.
 • 8. Projekt bądź gadżet może być wykonany dowolną techniką. Można przygotować więcej niż jedną pracę, ale nagrodzona zostanie tylko jedna z nich.
 • 9. Praca konkursowa powinna być przesłana/dostarczona do Domu Kultury do dnia 16 marca 2016r. 10.Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swoich prac na stronach internetowych Organizatora w celu ogłoszenia wyników Konkursu, jego promocji i zaprezetowania zwycięskich oraz nagrodzonych prac na wystawie pokonkursowej podczas Dni Dobrodzienia.
 • 11. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r.Nr 101, poz.926 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane wyłączniez wykonywaniem postawień regulaminu, a także w celu przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz informowania o Konkursie.
 • 12. Prace nadesłane na Konkurs będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora, która będzie brać pod uwagę następujące kryteria:
-orginalność projektu,
-kompozycję,
-orginalną interpretację,
-formę pobudzące wyobraźnię odbiorcy.
 • 13. Wyniki Konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone podczas Dni Dobrodzienia.
 • 14. Autorzy zwycięskich projektów zobowiązują się do współpracy z Organizatorem w celu przystosowania projektu do realizacji przyznając jednocześnie Organizatorowi prawo publikacji gadżetu nadesłanych na Konkurs.
 • 15. Organizator nie odsyła prac zgłoszonych na konkurs. Prace nagrodzone stają się własnością Organizatora. Złożenie zgłoszenia udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu konkursu.

 

Comments are closed.