Sekcje / Propozycje / Informacje / Inne

TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ Domu Kultury

__________________________________________________________________

HARMONOGRAM SPOTKAŃ MORSY DOBRODZIEŃ

__________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup foteli wraz z dostawą do sali widowiskowo- kinowej do Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu”

_______________________________________________________________

Inicjatywy realizowane w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 Zachęcamy wszystkich do udziału w spotkaniach, zajęciach, warsztatach i wycieczkach…

......

____ ZAJĘCIA W SEKCJACH _______________________________________

Regulamin

Nowe zajęcia: – Nauka gry na instrumentach dętych- zapisy / - Sekcja szachowa – działa – zapisy od września sekcje działają normalnie.

.   .  

Bookmark the permalink.

Comments are closed.